Pablo Software Solutions
Ustvarjamo zadovoljstvo
ALPETEK
 
 
Copyright © 2008 by " Alpetek Ltd "  ·  All Rights reserved  · 
RAZVOJ
 
V podjetju veliko časa in sredstev namenjamo izobaževanju ter iskanju novih tehnoloških rešitev , saj ustvarjalnost posameznika temelji predvsem na predhodnih znanjih le tega.

Tako smo v prvih desetih letih poslovanja razvili ter realizirali  kar nekaj projektov, kateri so našim kupcem olajšali delovne procese, prihranili energijo ali pa delujejo kot sestavni del večjih tehnoloških procesov.
Naštejmo le nekaj izdelkov, ki so plod lastnega znanja in brezhibno delujejo v zadovoljstvo naših strank:

AT101 - Elektronsko krmilno vezje, katero nam omogoča varčevanje z električno energijo, uporablja se predvsem v planinskih domovih ter objektih brez omrežne električne energije.

APSSystem - Napredna tehnologija, ki združuje elemente tehničnega varovanja (video nadzor) in krmiljenja ter kontrolo delovanja električnih naprav.

AT110PRO - Sistem za zvočno alarmiranje. Z vstopom Slovenije v EU so javni zavodi in ustanove pod evropsko direktivo intenzivno pristopili k izgradnji celovitega procesa sistema varovanja v primeru elementarnih nesreč. Temu primerno smo v podjetju razvili zanesljiv  sistem, ki temelji na lastni samokontroli v fazi delovanja.

AT1000 - Hišni videonadzorni sistem, ki temelji na distribuciji žive slike na vsak GSM aparat, kateri podpira WAP.
d.o.o.
DOMOV

PODJETJE

STORITVE

RAZVOJ

REFERENCE

KONTAKT